ป้ายกำกับ ECB Villeroy จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่าที่จำเป็นเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน